Startseite/Suche

dMGH Beta

dMGH Beta

Dies ist die erste Betaversion der neuen dMGH.

In einer kurzen Übergangszeit ist mit eingeschränkter Funktionalität zu rechnen.

Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich bitte an dmgh@mgh.de.


2050 Resultate

MGH Libri mem. N. S. 6 S. 243:
... Laien c 4 Laien a 2 Bamberg conversae 27. Juni...b Bamberg Dom a 1 Regensburg...28 Juni b Bamberg Dom a 1 Regensburg
MGH Libri mem. N. S. 6 S. 285:
... Jh Michelsberg b Bamberg St Stephan a 1 unbestimmte...Michelsberg b Bamberg St Stephan a 1 Theres...unbekannten des Bamberg Biliza, 28 8 a 2 Bamberg conversae 27. November
MGH Libri mem. N. S. 6 S. 266:
... a 1 Michelsberg b Bamberg Dom a 1 Ensdorf c...22 1 a 2 Bamberg conversae a 2 Bamberg St Theodor 21 September...a 1 Michelsberg b Bamberg Dom a 1 Münsterschwarzach
MGH Capit. 2 S. 240:
... 46. e) om Vindob Bamberg f) magna iid g) transmittet...5; mittat Vindob Bamberg h) habet, quod agere...Vindob i) quicquid Bamberg k) dicitur Vindob
MGH Libri mem. N. S. 6 S. 223:
... c 3 Ministerialen Bamberg a 2 Bamberg conversae 20 April...a 1 Michelsberg b Bamberg St Gangolf a 1 Theres...c 4 Laien a 2 Bamberg conversae, Gunderun
MGH Libri mem. N. S. 6 S. 246:
... 4 Juli b Bamberg Dom b Würzburg Haug...Jakob a 1 Siegburg b Bamberg St Jakob a 1 Banz...c 4 Laien 7 Juli b Bamberg St Gangolf b Bamberg St Stephan b Bamberg Dom a 1 Komburg a
MGH Libri mem. N. S. 6 S. 276:
... St Burkard b Bamberg Dom 24 Oktober a...Mistelbach b Bamberg Bischöfe Otto I...15 Jh Michelsberg b Bamberg St Stephan a 1 Fulda
MGH Libri mem. N. S. 6 S. 227:
... Seinsheim a 2 Bamberg conversae 3 Mai...Münsterschwarzach b Bamberg Dom b Bamberg Dom b Würzburg Haug...c 6 Laien a 2 Bamberg conversae a 2 Bamberg St Theodor
MGH Libri mem. N. S. 6 S. 217:
... Ehrenbach a 2 Bamberg conversae, Sophya...a 1 Prüfening b Bamberg St Gangolf a 1 Ebrach...a 1 Ensdorf b Bamberg Dom c 6 Laien b Bamberg Dom c 5 Laien c 6 Laien
MGH Libri mem. N. S. 6 S. 232:
... Laien c 6 Laien a 2 Bamberg conversae c 6 Laien...Volgmarus, 16 11 b Bamberg Bischöfe Eberhard...a 1 Michelsberg b Bamberg Dom b Bamberg St Gangolf a 1 unbestimmte
>>