Abteilungen

Ravennamque ingressus Matesuentham nepotem Theodorici sibi sociam in regno

plus vi copulat quam amore .

Belisarius favente domino Romam ingreditur .

Germanus in Africa feliciter administrat .

Agapitus Constantinopolim , ut diximus , episcopus a Roma adveniens , Anthimum

pellit , dicens eum iuxta ecclesiasticam regulam adulterum , qui sua dimissa ambierat

alienam : in cuius loco Mennam presbyterum episcopum ordinavit et ipse extremum

diem obiit : in nullo tamen , sicut ei a principe imminebatur , sentiens contra fidem .

Ipso namque anno ob nimiam siccitatem . pastura in Persida denegata circiter

quindecim milia Saracenorura ab Alamundaro cum Chabo et Hezido fylarchis limitem

Eufratesiae ingressa , ubi Batzas dux eos partim blanditiis , partim districtione pacifica

fovit et inhiantes bellare repressit .

XV . ITERVM POST CONSVLATVM BELISARII .

Vitigis tyrannus exercitu aggregato Romam obsidet : cui tunc faventem papam

Silverium Belisarius ab episcopatu summovit et loco eins Vigilium diaconum ordinavit .

Temporeque longo Romam obsidente Vitigis Belisarius intus inedia vigiliisque

laborans auxilium ab imperatore deposcit . cui directi sunt Martinus et Valerianus

uterque magister militiae : nec sic tamen Vitigis obsidionem relinquit .

In Africa Germanus rebelliones milites cum Stotza tyranno inter Maurorum deserta

bellando effugat .

In Oriente quoque Iohannes Cottistis arripiens tyrannidem , antequam adversi ali

quid temptaret , Daras extinctus est .

Ecclesia maior Constantinopoli ab imperatore Iustiniano singulariter in mundo

constructa dedicatur die VI kalendas Ianuarias .

INDICTIONE PRIMA IOHANNIS SOLIVS .

Adhuc Vitigis in obsidione Romae morante Iohannes magister militum cum Batza ,

Conone . Paulo Remaque inlustribus magnoque exercitu apparato ad Italiam properant

castraque ad Portum Romanum conlocant , laboranti Romae subveniunt . quorum ad -

ventum Vitigis cernens trium mensium temporis cum Belisario pacta confirmat suosque

legatos ad imperatorem transmittit .

In qua pace Belisarius Campaniam redit , annonae copiam Romae inlaturus : rever

susque Campania contrarium sibi de medio aufert Constantinum patricium .

Iohannes vero in portu quae posuerat castra deserens Samnitum regionem in -

gressus est Aternoque oppido expugnato Tremonem Gothorum ducem cum suis pro

sternit , Ortonam quoque similiter invadit Picenum depraedans Ariminum occupat .

Quo audito Vitigis ab obsidione urbis , in qua adhuc post turbatam pacem con

sistebat , relicta Roma per Clodiae aggerem et annonariam Tusciam transit Appenninum

et in Rubiconis fluminis ripa castra metatus Ariminum obsidet .

7

8 9

10

11

537

1

2

3

4

5

538

1

2

3

4

TR ( om . a . 538 praeter primum vocabulum ind .).

1 que om . R matbesuentham R 2 plus ui] pulsui R amore] amare T a , ob rem R 3 bele

sarius T dom . fau . R 4 africam TR 5 diximu[s epis]copus T anthemum R 6 pellit]

mox ecclesia pellit R 7 sua] sua ecclesia R minnam T praebyterum episcopu T a extremo

die R 8 obit T a , obiit in domino R ullo T a imminabatur R 9 namque] autem R nimia

siccitate T b 10 lylarcis T , sylaricis R limite TR 11 ufratisiae T eufratisie R ingressa] i .

est TR parti in blanditis T a 13 iteru post consulatu T 14 uitigis] T a , uuitigis T b exer

citus R 15 bilisarius T 16 bilisarius T uuitigis T b 17 ualarianus R 18 uuitigis T b

19 stozza R [tyra]nno T 20 bellan[d]o T 21 cottistis] scortistis R tyrannde amte quem T a

23 constantinopolim T 24 ui] tertio ui T a 32 auferet T 34 oppidi T a 35 quoque] quo T a

occup[at] T 36 audito] dodito T a q[ua] T 37 cloiae T a