Abteilungen

tati constituendae a fuerat exploratus , Egbertum b comitem huic negotio exsequendo

praeficiens , Albim traicere et locum iussit occupare . Est autem locus super ripam

Sturiae 71 fluminis , vocabulo Esesfelth c . 72 , et occupatus est ab Egberto d et comitibus

Saxonicis circa idus Martias , et muniri coeptus . e Aureolus comes f , qui in commer

tio Hispaniae atque Galliae trans Pirineum contra Oscam et Caesaraugustam g reside

bat , defunctus est , et Amoroz h , praefectus Caesaraugustae atque Oscae , locum eius in

vasit , et in castellis i illius praesidia disposuit , missaque ad imperatorem k legatione ,

sese cum omnibus quae habebat in deditionem illi venire velle promisit . Eclypsis lu

nae contigit 7 . Kal . Ianuar .

810 .

Amoroz l , Caesaraugustae m praefectus , postquam imperatoris legati ad eum per

venerunt , petiit ut colloquium fieret inter ipsum et Hispanici limitis custodes , pro

mittens se in eo colloquio cum suis omnibus in imperatoris dicionem esse venturum ;

quod licet imperator ut fieret annuisset , multis intervenientibus causis remansit in

fectum . Mauri , de tota Hispania maxima classe n conparata , primo Sardiniam , deinde

Corsicam appulerunt , nulloque in ea invento praesidio , insulam paene totam

subegerunt . o Interea Pippinus rex , perfidia ducum Veneticorum incitatus , Ve

neciam bello terraque marique iussit appetere , subiectaque Venecia 73 ac ducibus

eius in deditionem acceptis , eandem classem ad Dalmaciae litora vastanda misit . Sed

cum Paulus , Cefalaniae p praefectus , cum orientali classe ad auxilium Dalmatis feren

dum adventaret , regia classis ad propria regreditur . Hruodtrud q , filia impe

ratoris quae natu maior erat r , 8 . Idus Iun . s diem obiit . Imperator vero Aquis

grani adhuc agens et contra Godofridum regem expeditionem meditans , nuntium ac

cepit , classem ducentarum navium de Nordmannia t Frisiam appulisse , totasque Fri

siaco litori adiacentes insulas esse vastatas , iamque exercitum illum in continenti esse ,

ternaque proelia cum Frisionibus commisisse u , Danosque victores tributum victis in

posuisse , et vectigalis nomine centum libras argenti a Frisionibus iam esse solutas ,

regem vero Godofridum domi esse . Et revera ita erat . Qui nuntius adeo imperato

rem concitavit , ut missis in omnes circumquaque regiones ad congregandum exercitum

nuntiis , ipse sine mora palatio exiens ua , primo quidemclassi occurrere v , deinde trans

misso Rheno flumine , in loco qui Lippeham w vocatur copias quae nondum convene

rant statuit operiri ; ubi dum aliquot dies moraretur , elefans ille , quem ei Aaron rex

Sarracenorum miserat , subita morte periit . Congregatis tandem copiis , quanta po

tuit celeritate ad Alaram x fluvium contendit , castrisque iuxta confluentem eius , quo

Wisurae flumini coniungitur , positis , minarum Godofridi regis praestolatur eventum .

Nam rex ille , vanissima spe victoriae inflatus , acie se cum imperatore congredi velle

iactabat . Sed dum imperator in memorato loco stativa haberet , diversarum rerum

nuntii ad eum deferuntur . y Nam et classem quae Frisiam vastabat domum regressam ,

et Godofridum regem a quodam suo satellite interfectum , castellum vocabulo Hoh

buoki z . 74 Albiae flumini adpositum , in quo Odo legatus imperatoris et orientalium

Saxonum erat praesidium , a Wiltzis * captum , et Pippinum filium eius , regem Italiae ,

O . mi - niste -

rium eius

A . L . Ian .

a) civitati construendae 3 . 5 . 6 . c . exstr . 4 . b) aegbertum B2 . egibertum 3 . 6 . traiecere 2 . c) esfelth 1 . esfelt 4 . 5 . 6 .

esesfelth 2 . 10 . B2 . 5 . esesfelt B6 . essesfelt 9 . essesfelth B8 . esfelt b . eselfelth 3 . 7 . esselfelt B7 . d) ab egiberto

3 . 6 . e) caeptus 1 f) auriolus comis B2 . g) caesaraugustum ... caestaraugustus B2 . h) amaroz 3 . 9 . B8 . i) et

castellis B2 . k) ab imperatorem B2 . IN DCCCX . B 5 . l) Amaroz 5 . Armoroz B 6 . m) caesaraugusto B2 . n) clas

sȩ 1 . o) subigerunt B2 . 5 . 6 . subiecerunt B7 . p) cefalagiae 5 . cefalaiae 6 . cephaleniae 7 . celalaniae B5 .

celafaniae Bouq . q) hruodtrut B 5 . hruottrud 2 . hruodrud 3 . rhodtrudis 7 . rotdrudis 9 . r) natu minor

erat 5 . s) III . Non . Iun . B5 . t) nordmannia 1 . nordusmannia 2 . nordmannia 3 . 4 . 6 . 9 . B5 . northman

nia 5 . nortdmannia 7 . nortmannia B2 . 7 . normania B6 . Tanta vocis varietas satis indicat , codicis 1 . lectionem

genuinam esse . u) commissis 1 . 2 . 4 . 6 . commisse B2 . commisse corr . commisisse B5 . commisisse 7 . g . com

missa alii . ua) palatio exiens post haec verba in codice B2 . folium excidit , pergit infra in voce eius regem italiae .

v) occurreret B7 . w) lippeha 5 . 6 . lippeam B7 . lippenheim 9 . x) alraram 1 . araram 9 . alacram B6 .

y) deferunt 1 . 3 . B7 . venerunt 5 . devenerunt 6 . perferuntur 9 . deferuntur 2 . 7 . B5 . ad se deferunt B6 .

z) hohbuochi 3 . *) wilzzis B5 . 6 .

Egidoram situs . 71) die Stör in Holsatia .

72) Itzehoe . 73) Pippinum non omnes Vene

torum insulas obtinuisse , sed ponte navali Ri

vum altum aggressum , tempestate subito coor

ta ab incepto desistere coactum esse , ex Ve

netorum chronicis constat . 74) de eo multum

disputatur ; alii Hamburg esse putant , quibus

obstare videtur , quod Hamburg a Wilzis pau -

in A . L