Abteilungen

803 .

Hac hieme circa ipsum palatium et finitimas regiones terrae motus factus , et

mortalitas subsequuta a est .* Winigisus b a Grimoldo c redditus est , et missi imperatoris d

de Constantinopoli reversi sunt , et venerunt cum eis e legati Nicifori imperatoris , qui

tunc rempublicam regebat – nam Herenam f post adventum legationis Francicae g

deposuerunt – quorum nomina fuerunt Michahel h episcopus , Petrus abbas et Calistus i

candidatus . 49 Qui venerunt ad imperatorem in Germania super fluvium Sala , in loco

qui dicitur Saltz k . 50 , et pactum faciendae l pacis in scripto susceperunt . m Et inde n di

missi cum epistola imperatoris , Romam regressi atque Constantinopolim reversi

sunt . ** Imperator autem in Baioariam profectus ***, dispositis Pannoniarum causis ,

Decembrio mense Aquasgrani reversus est , ibique natalem Domini celebravit .

Et in - mutat .

* [ Imperator vero post pascha ab Aquis profectus , ad Magonciam venit , ibique solito more

conventum Francorum habuit . 9b .]

** [ Venit quoque Fortunatus patriarcha de Graecis , afferens secum inter cetera dona duas

portas eburneas mirifico opere sculptas . 9b .]

*** [ venationem bubalorum ceterarumque ferarum per saltum Hircanum exercuit . Inde

vero ad Regenesburch veniens , dispositis his quae utilia videbantur esse , adventum exerci

tus de Pannonia redeuntis praestolabatur . Quibus reversis , obviam illis ad Regenesburch

venit . Ibi etiam cum illis Zodan princeps Pannoniae veniens , imperatori se tradidit .

Multi quoque Sclavi et Huni in eodem conventu fuerunt , et se cum omnibus quae pos

sidebant imperatoris dominio subdiderunt . Constitutisque omnibus utilitatibus , quae in

illis partibus necessaria erant , per Alemanniam et per Warmatiam hiemis tempore ad

Aquis palatium venit , ibique natalem Domini celebravit . 9b .]

est nu - merus

in A . L .

804 .

Imperator Aquisgrani o hiemavit *; aestate autem in Saxoniam ducto exercitu , om

nes p qui trans Albiam q et in Wihmuodi r . 51 habitabant Saxones cum s mulieribus t et

infantibus transtulit in Franciam , et pagos transalbianos Abodritis dedit . Eodem tem

pore Godofridus , rex Danorum , venit cum classe sua necnon et omni equitatu regni

sui ad locum qui dicitur Sliesthorp u . 52 , in confinio regni sui et Saxoniae . Promisit

enim , se ad colloquium imperatoris venturum , sed v consilio suorum inhibitus , pro

pius w non accessit . Imperator autem super Albiam fluvium sedebat , in loco qui di

citur Holdunsteti x . 53 , et missa ad Godofridum legatione pro perfugis reddendis , me

c . s . ter - ritus

s . A . L .

accessit sed quic -

* [ et ab Aquis proficiscens , venit ad palatium quod dicitur Niumagum . Ibique veris tem

pore manens , pascha etiam ibidem celebravit . Incipienteque aestatis tempore ad Aquis

palatium revertens , exercitum in Saxoniam misit . Transitoque Rheno generalem con

ventum Francorum habuit iuxta Lippiae fontem . Sumptoque inde itinere , per Saxoniam

profectus , castra metatus est in loco qui dicitur Boldonstat ( Holdonstat) . In quibus ca

stris etiam Sclavorum principes adfuerunt . Quorum causis discussis et secundum arbi

trium dispositis , regem illis Trasiconem constituit . Missisque inde exercitibus suis per

diversas partes Saxoniae , tam perfidos illos ( ad) quos ultra Albiam transierat , quam

illos qui in Wigmoti manebant , et frequentibus maleficiis populum Saxonum a via ve -

ritatis averterant , cum mulieribus et infantibus Deo auxiliante sapientissima dispositione

de Saxonia per diversas vias dirigens , funditus exterminavit , et per Gallias ceterasque

regiones regni sui sine ulla laesione exercitus sui dispersit . Eodem tempore Godefridus

etc . 9b .]

quidvo - luit per

legatos manda -

vit . Nam i .

a) subsequata B2 . b) winegisus B2 . winighisus B6 . c) grimaldo B2 . 5 . grimoaldo 9 . d) missi domni

imp . B5 . 6 . e) cum ipsis B2 . f) helenam 3 . 4 . harenam 5 . g) franticae 4 . franciae 8 . B7 . 11 . le

gationem franci B2 . h) michael 1 . 3 . 9 . B7 . i) callistus B7 . k) salz B2 . saliz B6 . salzt 5 .

saltzt 6 . l) paciende B2 . m) susciperunt B2 . n) Et hic d . B7 . o) aquasgrani B5 . p) deest B2 .

q) albiam in wihcmuodi B2 . r) wihinuodi 3 . 7 . wimodi 4 . vrinuodi 5 . wimuodi 6 . wichmuodi B 6 .

wimuadi B7 . s) cum deest 1 . t) mueribus B2 . u) sliestorf 5 . sriesthorp 6 . scliesthorp 4 . suesthor

3 . liesthorp B7 . v) si B2 . w) propicius B2 . x) holdunesteti 4 . holdunstetin 9 . holdunstein B6 . hodum

steti B7 .

49) candidati , scholarium in palatio classis ,

ad custodiam imperatorum adhibiti . 60) Kö

nigshofen . 51) pagus , in quo Brema , intra

Albim et Wisoram . 52) Schleswig ; wig

enim civitatem , thorp villam indicat . 53) Hol

lenstedt duobus ab Albia miliaribus Germani

cis , e meridie oppidi Marburg ; iam supra an

no 796 Liine cum fluvio Albi coniungi vidimus .

annor .

A . L .