Abteilungen

scholasticus = eruditus : Praef . de gub .

dei 2

scriptiuncula Praef . 3

securitas = cautio , pignus : E 3 , 72

habes indubitabilem futurae retribu

tionis securitatem , habes recipiendo

rum bonorum operum idoneum vadem .

si = graecum εἰ in sententiis interro

gativis : 3 , 55 videamus , si . . a ma -

lis ullus immanis est . 3 , 53 videa

mus , si vel id ipsum parum sit ca

rens crimine . 8 , 25 miramur , si nunc

barbaros illi perferunt . E 2 , 71 di

cite mihi , quaeso , si esse ulli om

nino homines tam saevi . . adversum

inimicos suos possunt , quam sunt isti

adversum se , et sic saepe alias idque

fere semper cum indicativo .

sicut pleonastice pro sic : 5 , 54 quomodo

igitur tales isti paenitentiam se egisse

non paenitent , sicut etiam illi de

conversion e aliquid cogitasse etc .

silentiarii inter servos 4 , 15

somnolentia 6 , 81

speicula ( parva spes) E 3 , 81

subexcusare 4 , 14

sublimator 1 , 36

substantia = Wesenheit , Existenz : 4 , 41

qui nihil a deo aspici affirmant , prope

est ut cui aspectum adimunt , etiam

subsfantiam tollant .

sufficientia : 4 , 14 consuetudini magis

( servorum stipendia) quam sufficientiae

satisfaciunt .

superexcellens cumulus rerum E 3 , 76

superfluus : Ep . 4 , 2 ne qui ex super

fluo metus sit .

tanti = tam multi 4 , 28 . 89 ; 6 , 43

tantum ( i . e . tanto opere) praesentem

inopiam fugitis E 2 , 67

temporarie 5 , 40 . 7 , 94

timens insinuationem meam minus gra

tam fore Ep . 1 , 3 ; sic item Ep . 1 , 2

quod mihi accidisse vereor

toleratu humano indigna 3 , 28

tollisset = sustulisset 4 , 74

tractare = percensere , numerare : E 1 ,

61 cum tractaveris delicta tua ac ta

xaveris etc .

tritura metaphorice : 4 , 69 nihil aliud

est vita istorum omnium quam me

ditatio doli et tritura ( i . e . exercitatio)

mendacii .

tulit = sustulit s . abstulit 5 , 43 . 7 , 7 .

E 2 , 40 . E 3 , 29

uber fecunditatis 7 , 8

ubi : Ep . 4 , 8 in hoc , ubi ideo suscen

setis ( i . e . cum suscenseatis) . . igno

scite quod dicturus sum . E 1 , 27 . 32

etc .

unde : E 3 , 17 de his , unde nunc lo

quimur , etiam post haec aliqua sub

demus ; cf . hinc

unum est (= perinde) ac si quisquam

dicat E 3 , 35

usurpare : 7 , 41 quidquid facturum se

usurparat ( i . e . praesumpserat) , ipse

passus est . . sapientiae summam usur

pavit , ignominiam temeritatis incur

rit . 1 , 49 is qui colligere ligna ( sab

bato) usurparat , occiditur . 4 , 8 sibi

usurpare = sibi adsumere , arrogare

usurpatrix innocentiae arrogantia 4 , 56

ut insolentius positum : 4 , 41 quid tam

furiosum est quam ut aliquis . . ne

get ? 7 , 9 quid rectius aut quid di

gnius quam ut etc . 7 , 42 quod evi

dentius dei iudicium esse potuit quam

ut etc . 7 , 36 quae ratio est ut . . grati

esse velimus ? 8 , 13 illis hoc satis

non erat ut . . nec sufficiebat ut etc .

Ep . 1 , 2 quam acerbum est ut causa

odii amor esse cogatur . Ep . 4 , 23

praeposterum est ut etc . Ep . 9 , 18

Optimum fore credidit , ut evangelistae

sequeretur exemplum . Ep . 9 , 20 con

gruum existimavit ut . . sacraret . E

2 , 36 quae insania est , ut non . . fa

cias . E 2 , 57 et E 3 , 24 dicet ut etc .

E 3 , 62 quid causae est ut etc . E

4 , 1 mirum est ut etc . E 4 , 19 ni

hil minus ( sc . est) quam ut non egeat .

E 2 , 40 hoc parum existimavit ut . .

auferret , nisi etiam peram ipsam sustu

lisset . E 2 , 31 nec ego abnuo ut . .

ita esse credatur . 4 , 8 numquid erra

vit apostolus , ut . . compararet ? 4 , 54

meremur ut ista patiamur et simili

ter multis aliis locis

utrumnam = utrum 1 , 48

utrumne E 3 , 52

vel = saltem : 5 , 60 disce vel a pagano

homine verum bonum . 4 , 21 vel te

nuem spiritum agentes . 7 , 29 vel sic

etc .

veniabilis , i . e . venia dignus E 4 , 40

vereor sequente infinitivo , v . timeo

viatrix : 1 , 42 agit iter ( gens Hebraeo

rum per eremum) sine itinere , via

trix sine via , praevio deo etc .

visio ( i . e . intuitus) domini in omnes

2 , 5

volo quam = malo quam : 4 , 10 ille . .

vult nos clementis censurae tempe

ramento emendare quam plaga iustae

coercitionis occidere . 5 , 49 deus agno

scere nos peccata nostra vult quam su

stinere .

volutabrum : E 1 , 45 admoneo omnes

ut . . licet lapsi sint , non commo

rentur in lapsu nec in volutabris suis

sordentium suum more versentur .