Abteilungen

320 , 25 . 355 , 15 ; Wangionum civ .

320 , 25 ; dux : Chunradus . – Cf .

Wangiones .

Wulfardus , Wolfardus , comes Ka

rinth . de Treven 88 , 10 . 127 , 1 ;

fil .: Ulricus .

Wulframus archiep . Senon . 1 , 25 .

( Wulframus) de Nellenburg pro

vincialis ord . Cruciferorum ( Teu

tonic .) II , 146 , 20 . 228 , 25 .

Wunnibaldus abbas in Haydenhaim ,

fr . Willibaldi et Walpurgae 5 , 10 .

Wuringense ( Worringen , Kr . Köln)

proelium 253 , 30 . 255 , 1 . 295 , 10 .

308 , 30 . 346 , 5 . II , 9 , 25 .

de Wůssowe , Wolfsau : Dietricus

episc . Lavent .

Y . Cf . I .

Ybla v . Hybla .

Z .

Zacharias papa 3 . 6 , 10 . 42 . 61 , 20

– 63 , 5 . 103 .

Zacharias episc . ( Sabion .) 36 , 15 .

Zacharias presb . 14 , 35 .

Zagrabia , Agram 94 , 20 . 97 , 10 .

133 , 5 . 154 , 25 . 169 , 25 . 195 , 20 .

203 , 15 ; dux : Stephanus .

de Zaeringen , Zeringen , Zähringen

( A . Freiburg i . Br .), ( duces) :

Bertholfus II , Chunradus .

Zambri rex II , 66 , 20 . 106 , 5 .

de Zeltingen Australis II , 35 , 25 .

b . Zenonis eccl . canon . regula

rium prope Reichenhall II , 190 , 15 .

218 , 1 ; decanus II , 191 , 5 .

Znowina , Znaim Moraviae 280 , 5 .

Zwendeboldus rex Lothoring ., fil .

Arnulfi imp . 34 , 25 . 35 . 37 . 46 , 35 .

47 . 110 , 10 .

Zwendeboldus rex Marahensium

34 , 25 . 35 , 1 .